Week van de RI&E 21 t/m 25 juni 2021: precies wat je nodig hebt

16 juni 2021

De RI&E – precies wat u nodig heeftHet Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni voor de 7e keer de Week van de RI&E. Het belang van een goede gezondheid van werknemers is door de corona-crisis sterker op het netvlies gekomen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt, ook kleine bedrijven,  om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. 

Toekomstbestendige maatregelen voor een gezonde (thuis)werkplek

Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een definitiever karakter lijkt te krijgen en virologen waarschuwen dat deze virusuitbraak niet de laatste zal zijn. Na een periode waarin adhoc oplossingen zijn gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

Activiteitenoverzicht

Via www.weekvanderie.nl vind je een activiteitenoverzicht met wat in deze 7e editie wordt georganiseerd of aangeboden. 

Bekijk het overzicht op www.weekvanderie.nl

Zie ook