Visitatie: leuk, leerzaam en inspirerend

03 november 2014

Voorzitterscolumn: Visitatie doe je het liefst met vertrouwde collega’s!

Het zit er weer op: zelfanalyse,  feedback verzamelen en daarna  het opstellen van mijn persoonlijke kwaliteitsagenda voor de komende jaren. Natuurlijk best een klus, maar stiekem leuk, leerzaam en inspirerend. En dat terwijl ik er vooraf tegenop zag: te omvangrijk, theoretisch en dwangmatig volgens sommige collega’s. En ik had de gelegenheid tot twee jaar uitstel… Maar visitatie doe je liefst met vertrouwde collega’s en straks zijn mijn maatjes al door. Samen deden we ook de eerste visitatie.

Maar het viel dus erg mee: 360 graden feedback, zelfanalyse, input van werkgevers en werknemers, intercollegiale bespreking met vertrouwde collega’s, je dossiers vergelijken met de richtlijnen. Wat geeft dat soms een verrassende inzichten, maar ook bevestiging van wat je eigenlijk wel wist. Niet alleen negatieve aspecten komen aan de orde. Juist ook die accenten belicht zien die maken dat de bedrijfs- geneeskunde voor mij het mooiste vak is. En dat ik het eigenlijk wel goed doe,                                         ondanks de constatering dat er altijd verbeterpunten overblijven!

Sinds 2011 is individuele visitatie een verplicht onderdeel van de herregistratie voor bedrijfsartsen. Transparantie en toetsbaarheid liggen daar als maatschappelijke verantwoordelijkheden aan ten grondslag. Er bestaan diverse kwaliteitsinstrumenten zoals opleiding, (her)registratie, na- en bijscholing, ICT, richtlijn-ontwikkeling, certificering van arbodiensten. Maar er zijn weinig instrumenten voor kritische zelfreflectie, feedback en benchmark.

De essentie – en het meeste werk – zit in de voorbereiding. Met verschillende instrumenten kom je tot reflectie op je eigen functioneren. De afsluiting is een individueel verbeterplan (IVP), op formele criteria beoordeeld door twee ervaren beroepsgenoten die optreden als visitator (‘peer-to-peer-assessment’). Die voorbereiding vindt deels plaats in groepsverband. En juist dat groepsverband heeft
voor mij meerwaarde door interacties met beroepsgenoten die leiden tot nieuwe inzichten en gedragsalternatieven.

‘Naïef optimisme’ was de vriendelijke feedback van mijn collega’s die constateerden dat ik ondanks hun eerdere waarschuwing mijn doelen te voortvarend en ambitieus koos; waarop een vaag gevoel van herkenning mij bekroop…

Nu ben ik alleen nog in afwachting van de visitatoren. Zij gaan me bevragen over wat ik van mijn vorige verbeterplan terecht heb gebracht. En hoe mijn verbetertrajecten voor de volgende periode eruitzien. Zou het goed genoeg zijn, vroeg ik me de eerste keer af, toen ik nog het gevoel had van de inspectie over de vloer. Maar deze keer ben ik, zoals veel andere bedrijfsartsen, geënthousiasmeerd door de zelfanalyse en de inspirerende gesprekken met de collega’s. Ik heb een mooi verbeterplan: geen doelen om aan de norm te voldoen, maar mijn eigen oprechte leervragen komen terug. Ik zie uit naar de reflectie met de visitatoren. Ik ben benieuwd of ze nog tips hebben om de plannen nog mooier te maken!

Als bedrijfsarts, maar vooral ook als NVAB-voorzitter, ben ik erg trots op ons gedegen model van kwaliteitsvisitatie, dat gericht is op verbetering van het individueel professioneel functioneren. Ik kan het iedereen aanraden.

Jurriaan Penders

Deze NVAB-voorzitterscolumn verscheen in Medisch Contact nr. 44, 28 oktober 2014

Over visitatie

Sinds 2011 is individuele visitatie een verplicht onderdeel van de herregistratie voor bedrijfsartsen. Transparantie en toetsbaarheid liggen daar als maatschappelijke verantwoordelijkheden aan ten grondslag. Visitatie is sluitsteen van het kwaliteitsbeleid, bindend en sturend element voor verdere kwaliteitsverbetering van de individuele bedrijfsarts. Naast opleiding, registratie, nascholing, richtlijnontwikkeling en intercollegiale toetsing geeft visitatie inzicht in sterke en minder sterke punten van het professioneel functioneren.

Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een Individueel verbeterplan (IVP). Het IVP bevat de zelfgekozen leerpunten, bij- en nascholingsvoornemens en kwaliteitsinspanningen voor de korte- en de langere termijn.

Lees verder