Visie NVAB op SER advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg

16 oktober 2013

Werken, mits uitgevoerd onder goede omstandigheden, is een belangrijke positieve factor voor de gezondheid. Arbeidsgerelateerde gezondheidszorg moet op hoog niveau blijven ten dienste van de gezondheid van werkenden en van de concurrentiekracht van het land.

Daarvoor zijn gespecialiseerde artsen nodig die de linking pin kunnen zijn tussen de hoogwaardige curatieve zorg die ons land kent en het bedrijfsleven. Bedrijfsartsen doen dat vanuit een preventieve en de-medicaliserende attitude in de wetenschap dat binnen de reguliere curatieve zorg re-integratie in werk niet de prioriteit heeft.

De regie voor arbeidsgerelateerde zorg moet wel in handen van een medicus blijven. Het recente verleden heeft helaas laten zien dat er anders uitwassen ontstaan die ten koste gaan van adequate zorg en privacybescherming van de zieke werknemer.

Lees verder