Top tien prioriteiten voor bedrijfsgezondheidszorg

15 februari 2021

Het Engelse tijdschrift Occupational Health [at Work] bestaat sinds 2004. Ter gelegenheid van de 100e vroeg de redactieeen aantal - vooral Britse – prominente experts in de bedrijfsgezondheidszorg gevraagd naar prioriteiten prioriteiten voor de komende tien jaar.

Onder hen ook de, bij ons welbekende heren, Carel Hulshof en Jos Verbeek. Zij breken een lans voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe én bekende thema’s:

  • Wat betekenen verschuivingen in hoe we werken voor de gezondheid van werknemers? Denk aan de 24-uurs economie, groeiende inzet van robotica of de verschuiving van productie naar dienstverlening.
  • Door COVID-19 werken we massaal vanuit huis; wat betekent dat voor je werk-privé balans en herstel? 
  • En vraagstukken die nog niet opgelost zijn: hoe zorgen we voor een goede kennisinfrastructuur om expertise over beroepsziekten te onderhouden en delen? En onderzoek naar hoe we de arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsproblemen verder kunnen bevorderen. 

Download het artikel ‘Occupational health: the next decade’ voor meer achtergrond en de prioriteiten van de andere experts.

Zie ook

Jos Verbeek en Carel Hulshof spraken op de online BG-dag van 2 november 2020. Bekijk de impressie van die dag voor hun bijdragen.