Toolbox Doelmatig werken voor aiossen en opleiders

30 juli 2019

Artsen kunnen onnodige kosten van zorg laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Maar hoe leer je aiossen doelmatig denken en werken? Er was behoefte aan praktische handvatten voor opleiderteams om kostenbewustzijn in de opleiding voldoende plek te geven zonder dat kwaliteit wordt aangetast. Daarom startte het College Geneeskundige Specialismen (CGS) met subsidie van het ministerie van VWS eind 2015 met het Bewustzijnsproject, met onder meer de NVAB in de stuurgroep.

Tool projectmatig werken

Het Bewustzijnsproject zorgde dat het onderwerp ‘doelmatigheid’ werd opgenomen in de landelijke opleidingsplannen van geneeskundige specialismen en profielen. Gedurende het project zijn vele tools, projecten en trainingen ontwikkeld. Zo helpen de ‘Tool projectmatig werken’ en de e-learning ‘Stakeholders’ bij het opzetten van een project. De tools zijn allemaal verzameld in de Toolbox Doelmatige Zorg, die nog tot en met 2021 beschikbaar blijft voor alle betrokkenen bij de geneeskundige vervolgopleidingen.

Eindrapportage

Het driejarige project bestond uit twee onderdelen: een inhoudelijk project uitgevoerd door Maastricht University en een evaluatieonderzoek uitgevoerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het CGS heeft de rapporten Eindrapportage Doelmatig en kostenbewust leren denken en werken en het Beleidsadvies Evaluatieonderzoek van het Bewustzijnsproject onlangs als eindresultaat aangeboden aan het ministerie van VWS.