Toegang tot de bedrijfsarts laat nog veel te wensen over

03 mei 2023

Er zijn nog steeds te veel werknemers voor wie de toegang tot de bedrijfsarts niet goed is geregeld. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. Meer dan een derde van de werknemers weet niet of het mogelijk is de bedrijfsarts te raadplegen of geeft aan deze mogelijkheid niet te hebben. Hiermee komt deze preventieve raadpleging vijf jaar na invoering van een wettelijke regeling nog altijd niet goed uit de verf.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een groot jaarlijks terugkerend onderzoek van TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW. Voor de editie van 2022 vulden ruim 60.000 werknemers een vragenlijst in. Van deze respondenten geeft 64% aan de mogelijkheid te hebben om een bedrijfsarts te raadplegen. Ruim een kwart (25,9%) geeft aan dit niet te weten en ruim één op de tien (10,5%) antwoordt ontkennend. In totaal is de toegang tot de bedrijfsarts dus voor ruim een derde niet goed geregeld.

Wettelijk vastgelegd

Het recht van werknemers op toegang tot de bedrijfsarts is wettelijk vastgelegd. De regeling kwam tot stand via een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet die met een overgangsperiode van een jaar van kracht werd in 2017-2018. Betere preventie was destijds hét sleutelbegrip. Vijf jaar later toont de NEA echter aan dat het effect van de maatregel het nodige te wensen overlaat, constateert NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel. ‘Bij vergelijking van opeenvolgende NEA-edities is er sinds de inwerkingtreding van de wettelijke regeling nagenoeg geen beweging te zien op het punt van toegang tot de bedrijfsarts. Tegelijkertijd loopt de druk op werkenden wel op, door de krappe arbeidsmarkt en de intensivering van werk. Het belang van deskundig preventief advies neemt dus alleen maar toe. De cijfers moeten echt dringend beter.’

Ambitie, organisatie en communicatie

Hierbij is vooral een taak weggelegd voor arbodiensten en werkgevers, want alles staat of valt bij de afspraken die zij onderling maken. Van Lomwel: ‘Serieuze ambitie, goede praktische organisatie en actieve communicatie horen hier hand in hand te gaan. Hoe zorgen we dat werknemers weten dat zij naar de bedrijfsarts kunnen, óók preventief en op eigen initiatief? Hoe organiseren we het zodanig dat mensen in de praktijk ook daadwerkelijk de stap zetten? En hoe checken we of de gekozen aanpak werkt of verdere aanscherping verdient? Als je het samen actief oppakt, weet iedere werknemer hoe het zit en kan de bedrijfsarts doen waar hij of zij goed in is. Namelijk mensen helpen om gezond en veilig te kunnen blijven werken.’

Meer weten?

Bekijk meer informatie over de NEA of raadpleeg een overzicht met de resultaten van 2022 in vogelvlucht.