Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

26 juni 2017

Op 31 mei 2017 vond het Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. De organisatie van het symposium lag in handen van coördinatieteam implementatie KOERS (KAMG, NVVG en NVAB). De middag stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen.

Na ontvangst van de 150 deelnemers opende Prof. dr. Barend Middelkoop de bijeenkomst. Vervolgens gaf Dr. Jan Lavrijsen, specialist Ouderengeneeskunde zijn visie en ervaringen bij de vernieuwing van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde. Daarna presenteerde Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS, de resultaten van project KOERS en het Kwaliteitskader. De laatste spreker  voor de pauze was Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS. Zij gaf haar kijk op de professionalisering van de praktijkopleider.

Na de pauze werd het programma vervolgd met deelsessies over de drie nieuwe Landelijke opleidingslannen (LOP); BG, VG en M&G. De NVAB-workshop werd geleid door Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed. Hans Bos, voorzitter Commissie Opleiding NVVG/GAV & Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS, verzekeringsarts, verzorgden de workshop van de NVVG / GAV. De workshop van de KAMG werd geleid door Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G. De deelnemers waren naar specialisme verdeeld over de diverse deelsessies, zodat men actief deel kon nemen en weet had van de inhoud.

Na afloop van de deelsessies gaf Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS de visie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst weer. De bijeenkomst werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling door Prof. dr. Barend Middelkoop. Vervolgens werden alle deelnemers uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. Het coördinatieteam implementatie KOERS kan terug kijken op een geslaagd symposium.

De presentaties en een foto-impressie vindt u op www.nvvg.nl

Bron: www.nvvg.nl

Zie ook: