SER ziet centrale rol voor bedrijfsarts bij biomonitoring

24 november 2020

Met biomonitoring worden gevaarlijke stoffen uit de werkomgeving in het lichaam gemeten, bijvoorbeeld via bloed of urine. Sensoring (luchtmetingen) wordt buiten het lichaam toegepast.

Deze meetinstrumenten kunnen bijdragen aan gezond en veilig werken. Deze positieve bijdrage kan echter gemakkelijk botsen met ethische aspecten en het belang van werknemers bij bescherming van hun privacy. Op verzoek van de staatssecretaris SZW stelde de SER het advies ‘Biomonitoring en sensoring: gezondheid en privacy op de werkvloer centraal’ op.

De bedrijfsarts heeft daarin een centrale rol bij het bewaken van de privacy van de werknemers die deelnemen aan biomonitoring.

In Deel I van dit rapport verkent de SER mogelijkheden om biomonitoring en sensoring te benutten ten bate van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Deel II bevat het advies van de raad over biomonitoring in relatie tot gevaarlijke stoffen op de werkplek.

De volgende drie punten staan centraal:

Wettelijke biologische grenswaarden
De raad heeft een voorkeur dat gevaarlijke stoffen op de werkplek niet biologisch maar via  omgevingsbeoordelingen worden gemeten, als daarmee de blootstelling aan een gevaarlijke stof even goed of beter kan wordt bepaald. Lood is nu de enige stof waarvoor een wettelijke biologische
grenswaarde bestaat.

Bedrijfsarts en privacy
Deelname aan biomonitoring vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De bedrijfsarts heeft een centrale rol bij het bewaken van de privacy van de werknemers die deelnemen aan biomonitoring. Gegevens die via biomonitoring worden verkregen, zijn gezondheidsgegevens volgens de AVG. De bedrijfsarts mag deze gegevens daarom alleen delen met de werknemer. Bovendien heeft de bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht.

Sensoren moeten betrouwbaarder worden
Sensoren worden onder andere toegepast in alarmen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Zulke alarmen kunnen stationair zijn (bijvoorbeeld een CO2 melder die in een bedrijfsruimte hangt) of op de werkkleding worden gedragen (wearables). Voor een zinvol gebruik van sensoren – met name
de wearables – is meer kennis nodig over hun betrouwbaarheid, validiteit en accuraatheid.

Lees meer