Richtlijnen gewaardeerd gereedschap - BG-dag 2020

10 november 2020

Tijdens de BG-dag op 2 november jl. vroeg NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel naar de mening van de deelnemers over de NVAB-richtlijnen. De antwoorden geven ons handvatten om - het werken met – richtlijnen toegankelijker te maken. Onderstaand vind je de resultaten van die peiling.

Waar ga je met inhoudelijke vragen heen?

Ruim een derde van de deelnemers geeft aan vooral collega’s te raadplegen bij vragen over beschikbare kennis. Een kwart noemt richtlijnen en eenvijfde zoekt de antwoorden via zoekmachines. Een kleine 10 procent geeft aan het liefst zelf literatuur erbij te pakken. Tenslotte dient voor 13% kennis uit nascholingen als favoriet gereedschap.
Hieruit maken we op dat de richtlijn een belangrijk stuk gereedschap is voor de bedrijfsartsen in de praktijk. Met recht het ‘goud van de vereniging’, zoals onze hoogleraar prof.dr. Frederieke Schaafsma het zo mooi formuleerde.

Waar doen richtlijnen je aan denken?

Los van de vraag wat jouw favoriete gereedschap is, blijken deelnemers ook best wel tevreden over de richtlijnen. Hieronder zie je de gekozen antwoorden wanneer we vragen naar de eerste associatie bij richtlijnen.

Resultaten peiling associatie bij richtlijnen

Duidelijk is dat een grote meerderheid waardeert dat richtlijnen kennis ontsluiten en wegen, namelijk 222 van de 356 respondenten. Ook werden de richtlijnen een ‘visitekaartje’ voor onze beroepsgroep genoemd.

Verbetering is natuurlijk altijd mogelijk. Daarvoor gaven de deelnemers aan de BG-dag mooie aanwijzingen, zoals:

  • training in het gebruik (113x),
  • combineren van richtlijnen met casuïstiek (89x)
  • richtlijnen op meer manieren doorzoekbaar maken (76x)

Website belangrijke bron

In september konden leden al reageren in een poll in NV@B Nieuws het gebruik van richtlijnen. Daaruit bleek dat de website nvab-online.nl de voornaamste bron is waar richtlijnen worden gezocht. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat ook een prettige bron is voor de bezoekers. Alle suggesties nemen we graag ter harte.

Met het Kwaliteitsbureau en onze hoogleraar werken we aan ideeën om het gebruik van richtlijnen te stimuleren en vergemakkelijken en die uit te proberen in de praktijk. Wordt vervolgd!

Zie ook