Richtlijn conflicten van dichtbij bekeken

17 december 2019

Aan het eind van dit jaar besteedden twee vaktijdschriften uitgebreid aandacht aan de richtlijn Conflicten in de werksituatie.

ArbeidsRecht, oktober 2019

Auteurs M. Fiselier & S. Schreurs bespreken de richtlijn en het gebruik ervan uitgebreid, vanuit juridisch oogpunt. Ze besteden aandacht aan de uitgangspunten en reikwijdte ervan. Ook de verhouding tot de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten komt aan bod en welke toegevoegde waarde de richtlijn heeft en welke punten van zorg er zijn.

Download het artikel ' Richtlijn conflicten in de werksituatie' 

Tijdschrift Recht en Arbeid, december 2019

Drs. Bart Dollekens en mr. De Groot schrijven eveneens een diepgaande beschouwing van de richtlijn, bezien vanuit bedrijfsartsgeneeskundig en juridisch oogpunt. Ze bespreken de totstandkoming, inhoud en de relatie tot de STECR werkwijzer.

Download het artikel'  Arbeidsconflicten, een moeras voor bedrijfsarts en jurist' 

of bekijk het online

Lees meer:

Richtlijn Conflicten in de werksituatie