RGS toetst vanaf 1-1-2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen

6 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten uit 2016.

Om hun registratie te behouden moesten specialisten en profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij.

De NVAB biedt hiervoor al sinds 2008 het visitatiemodel. Dit betekent dat bedrijfsartsen, die de visitatie succesvol afsluiten, voldoen aan alle herregistratie-eisen waaraan nu wordt getoetst.

Lees het bericht van de KNMG

Bekijk de herregistratie-eisen per specialisme