Oproep: Knelpunteninventarisatie NHG-Richtlijn Fasciitis Plantaris

7 november 2019

Binnenkort start de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn). Binnenkort gaat de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn) van start. NHG is benieuwd welke knelpunten bedrijfsartsen ervaren in de samenwerking met huisartsen, zodat het beleid in eerste en tweede lijn nog beter op elkaar afgestemd kan worden.

Bent u deze aandoening in de praktijk tegen gekomen en hebt u daarbij contact gehad met een huisarts? Dan helpt u de NHG door deze ervaringen en eventuele knelpunten te delen. U doet dit door een e-mail te sturen aan het Kwaliteitsbureau NVAB

Bekijk de huidige richtlijn (pdf)