Oproep: Heup- of knieprothesepatiënten sneller terug naar werk met de bedrijfsarts?

14 november 2019

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) wil in samenwerking met bedrijfsartsen onderzoeken wat de rol is, of kan zijn, van de bedrijfsarts bij de terugkeer van  heup- of knieprothese patiënten naar het werk.

De groep patiënten die een prothese krijgt en nog aan het werk is, is een groep die de komende jaren explosief in omvang toe zal nemen. Een groot deel van de maatschappelijke kosten wordt gegenereerd door het verzuim van het werk. Aanvankelijk is door de beroepsgroep veel energie gestoken in het optimaliseren van het vroege herstelproces in het ziekenhuis zelf. Een logische vervolg stap is het optimaliseren van het verdere herstel en terugkeer naar werk. Verwijzing naar de bedrijfsarts zou de werkhervatting kunnen verbeteren, maar daar nog zeer weinig onderzoek naar gedaan. Er is geen overzicht van eventuele onderzoeken op dit moment op dit onderwerp gebeurt in Nederland.

De NOV start daarom, naast de uitvoering van een literatuuronderzoek, met het in kaart brengen van wie waar mee bezig is, in relatie tot deze openstaande vraag. Ben je als bedrijfsarts ook actief bezig (geweest) met dit onderwerp en heb je onderzoeksdata? Dan hoort de NOV graag van je! Neem contact op met de NOV via e-mail. Zo hopen zij een overzicht aan data te realiseren. Ook horen ze graag of je als geïnteresseerde nog mee wil denken over de uitwerking van dit project door de schrijfgroep.”

Lees meer op www.orthopeden.org