Op zoek naar bijzonder hoogleraar (0,2 fte)

1 september 2019

De NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Deze leerstoel wordt nu ingevuld door prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof. Per mei 2020 gaat hij met emeritaat. De NVAB wil de leerstoel graag continueren. 
 
Daarom wordt een wervingsprocedure gestart voor een opvolger. Gezocht wordt naar een gepromoveerde bedrijfsarts met aantoonbare expertise en ervaring in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en evidence-based practice voor de functie van bijzonder hoogleraar (0,2 fte). De leeropdracht heeft als algemeen doel het versterken van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Kennisontwikkeling en -deling is daarbij belangrijk. 
 
De volledige omschrijving vindt u in onderstaande download. Voor reacties en/of de profielschets kunt u per mail of telefoon contact met ons opnemen.

Sollicitaties kunt u voor 15 september richten aan:
NVAB
t.a.v. dhr. J.G.F. Beens, voorzitter 
Postbus 2113, 
3500 GC Utrecht
Of per email: nvab@nvab-online.nl

Download de vacature voor bijzonder hoogleraar