NVAB-Werkgroep Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

26 april 2017

Begin dit jaar is een eerste opleiding ‘Praktijkondersteuner Bedrijfsarts’ (POB) gestart. De NVAB heeft een werkgroep ingesteld om het ‘functie- en competentieprofiel POB’ vast te stellen.

De opleiding tot POB is een marktinitiatief en op verzoek van Synthra ontwikkeld door de NSPOH en Breederode Hogeschool. De POB werkt, conform de praktijkondersteuner voor de huisarts (POH), onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de bedrijfsarts.

De werkgroep bestaat onder meer uit afgevaardigden van de NVAB, de opleiding POB en Synthra en heeft als doel om het ‘functie- en competentieprofiel POB' en de bijbehorende instroomeisen vast te stellen. Op deze manier geeft de NVAB richting en sturing aan de verdere ontwikkeling van dit vakgebied in de praktijk. We kunnen ons hierbij spiegelen aan de LHV/NHG en de POH.

Bestaande NVAB- en KNMG-documenten over  taakdelegatie zijn en blijven leidend voor de bedrijfsarts.

 

Lees meer