NVAB: vergeet bij verbetering regels rond werk de preventie niet

4 februari 2020

De Commissie Regulering van Werk (CRW) stelt terecht vast dat de regels rond werk tekort schieten. Een belangrijke aanvulling op de ingrepen die de commissie voorstelt is dat duurzame inzetbaarheid van werkenden niet alleen afhangt van contractvormen en ontwikkelkansen. Er is ook nog een wereld te winnen bij de preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dit zegt de NVAB in reactie op het eindrapport van de commissie. De vereniging onderschrijft de analyse van de arbeidsmarkt die de commissie onder leiding van Hans Borstlap heeft gemaakt. Bestuurslid Ernst Jurgens: “Borstlap schrijft terecht dat we slordig omgaan met de mensen in ons land. Ook wij zien dat te veel werkenden te weinig bescherming genieten of langs de kant staan. De dringende oproep aan de politiek om in te grijpen is de juiste conclusie.”

Slordige omgang ook in gebrekkige preventie

Alleen maatregelen nemen op het gebied van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht is echter niet voldoende, zegt NVAB-directeur Kees van Vliet. “Sociale zekerheid is belangrijk, maar het is uiteindelijk de spreekwoordelijke pleister op de wonde als het kwaad al is geschied. De slordige omgang met mensen komt net zo goed tot uiting in gebrekkige gezondheidsbescherming. Daarom zeggen wij: vergeet bij het verbeteren van de regels de preventie niet. Juist aan de voorkant is nog veel te winnen. Neem bijvoorbeeld de toegang tot goede arbeidsgerelateerde zorg: hoe garanderen we die voor de groeiende groep zelfstandigen?”

Onze economie vraagt om werkgerichte zorg

Juist in Nederland is zulke zorg essentieel, signaleert Jurgens. “Ons land heeft een internationaal georiënteerde en open economie, die gevoelig is voor ontwikkelingen van buitenaf. Dit legt druk op de beroepsbevolking. Mensen moeten volwaardig kunnen blijven participeren in een steeds veranderende omgeving. De voortdurende ontwikkeling en aanpassing die hiervoor nodig zijn, kunnen alleen plaatsvinden als werkenden zo lang mogelijk gemotiveerd en gezond blijven. Aandacht voor preventieve zorg is daarom onmisbaar. Beschadiging van de gezondheid en het werkvermogen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.”

We moeten deskundige begeleiding blijven waarborgen

Ook bij optimale preventieve inspanningen blijven ziekte en uitval altijd mogelijk. Dan maakt goede arbeidsgezondheidskundige begeleiding eveneens het verschil, zegt Van Vliet. “Hoe krijgen we het werkvermogen weer optimaal? Hoe zorgen we dat mensen maximaal kunnen benutten wat ze nog wél kunnen? Dat vraagt om deskundige medische begeleiding en advies. In dat verband zijn wij niet bij voorbaat positief over een voorstel om de verplichte loondoorbetaling te verkorten naar één jaar. Zo’n ingreep mag niet ten koste gaan van effectieve re-integratie. Voor alle duidelijkheid: we zeggen niet op voorhand dat het onmogelijk of onverstandig is. Wel dat het cruciaal is om in een eventuele nieuwe opzet de deskundige medische begeleiding te blijven waarborgen.”