NVAB Standpunt ‘Tweede mening’ vastgesteld

4 januari 2021

De NVAB krijgt signalen uit het veld over “shoppende werkgevers”. Daarmee bedoelen we de praktijk dat een werkgever, die niet tevreden is over een (re-integratie) advies van zijn eigen bedrijfsarts, op zoek gaat naar een voor hem wenselijker advies. Daartoe schakelt de werkgever dan een andere aanbieder in, waarmee hij géén regulier (basis)contract heeft voor de arbodienstverlening.

De NVAB keurt deze praktijk af en neemt het volgende standpunt in:


‘Een bedrijfsarts, die niet in een zorgrelatie staat tot een werknemer, geeft geen tweede mening over een eerder gegeven advies door een bedrijfsarts, die wel in een zorgrelatie tot die werknemer staat, behoudens via de wettelijke vastgelegde werkwijzen.’


Voor meer informatie zie het “NVAB Standpunt ‘Tweede mening’ en nadere toelichting”.

Uit een enquête onder de NVAB-leden blijkt dat er veel draagvlak is voor dit standpunt. Op de ALV van 10 december 2020 is dit standpunt door de leden vastgesteld.