NVAB staat achter maatregelen KNMG bijeenkomsten

12 maart 2020

Gisteravond liet de KNMG weten dat zij alle bijeenkomsten voor en met artsen via videoconferentie willen laten plaatsvinden of opschorten:

“Op grond van de richtlijn van het RIVM heeft de KNMG besloten om alle door de KNMG georganiseerde bijeenkomsten voor en met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden ofwel op te schorten. Hiermee concretiseert de Artsenfederatie het advies van het RIVM voor de beroepsgroep.” De toelichting van de KNMG geldt natuurlijk ook voor bedrijfsartsen: “Artsen zijn essentieel voor de continuïteit van zorg. Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat zij op de been blijven. Omdat het belangrijk is om de zorgprofessionals en de kwetsbare patiënten te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19 nemen we deze maatregel. Zo wordt het risico van nieuwe besmettingen van artsen en mogelijk verder overdracht van het virus in de zorgsetting verkleind.”

De KNMG heeft daarover ruggespraak gevoerd met alle federatiepartners, waaronder de NVAB. We hebben daarom besloten om in lijn met dit KNMG advies geplande bijeenkomsten voor en met (bedrijfs)artsen tot nader order via online middelen te houden of te verplaatsen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten uit naam van de NVAB.

Afscheidssymposium en ALV 2 april

Dit besluit houdt helaas ook in dat het afscheidssymposium voor Kees van Vliet - ‘Bedrijfsarts 2040’ - en de aansluitende algemene ledenvergadering verplaatst worden. Een nieuwe datum hiervoor volgt zo snel mogelijk.

Bedrijfsvoering vereniging en bureau

Onze werkzaamheden gaan gewoon door, hier gelden op dit moment geen bijzondere maatregelen voor. U kunt dus gewoon via e-mail contact met ons opnemen bij algemene en verenigingsvragen.

Verdere adviezen

De ontwikkelingen gaan snel en het RIVM past regelmatig de adviezen aan. Wat deze betekenen voor uw praktijkvoering en advisering, zal per organisatie verschillen. Wij vragen u dan ook om de adviezen steeds naar uw situatie te vertalen en een afweging te maken met het oog op uw eigen gezondheid en die van de mensen in uw klantorganisaties.

Zie ook: