NVAB reageert op Nidi-artikel over koppelen van de AOW-leeftijd aan opleidingsniveau

3 augustus 2018

NVAB-voorzitter Gertjan Beens reageert op het artikel van het demografisch instituut Nidi, waarin staat dat het oneerlijk is dat hoogopgeleiden even vroeg met pensioen mogen als laagopgeleiden. Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo-1 werken het langst en leven het kortst. Daarom zou het beter zijn als laagopgeleiden op 66-jarige leeftijd met pensioen gaan en hoogopgeleiden op hun 70ste.

Reactie Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op rapport van Nidi
Volgens NVAB-voorzitter en bedrijfsarts Gertjan Beens heeft het Nidi 'statistisch gezien gelijk'. "Als je de AOW-leeftijd koppelt aan leeftijdsverwachting, dan heb je een goed punt om het te verbinden met opleidingsniveau. Lager opgeleiden verrichten vaker fysieke arbeid, beginnen op jongere leeftijd met werken en hebben vaak een minder gezonde leefstijl." Maar volgens de bedrijfsarts valt hier ook van alles op af te dingen. "Wij kijken naar gezondheid en het voorkomen van gezondheidsschade. Het is voorstelbaar dat werkgevers minder aan preventie doen, omdat ze denken: jij mag toch al eerder stoppen met werken."

Het belangrijkste is dat er goede gezondheidspreventie komt, zegt Beens. "Beleid op het gebied van behoud van inzetbaarheid is belangrijk. Je moet voorkomen dat er schade aan de gezondheid ontstaat."

De NVAB-reactie is opgenomen in het artikel van RTL-nieuws ‘Op de vraag waarom Margriet (71) nog werkt, zegt zij: 'Waarom jij niet?'

Lees ook:
Artikel van RTL-nieuws ‘Op de vraag waarom Margriet (71) nog werkt, zegt zij: 'Waarom jij niet?' (1 aug. 2018)

Artikel Nidi ‘‘Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd?’ (31 juli 2018)

Is Nederland al ingericht op langer doorwerken? (NVAB, 3 januari 2017)