NVAB reageert op de miljoenennota: 'Financiering voor kwaliteitsbeleid ontbreekt'

19 september 2019

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. ‘Dat onderwerp missen we in de begroting’, zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

Beens: ‘Men is zich bij SZW bewust van de noodzaak om meer bedrijfsartsen op te leiden, en ziet ook in dat een degelijk kwaliteitsbeleid daarvoor van belang is. Daar is een Kwaliteitstafel voor ingericht, maar geld wordt niet beschikbaar gesteld. Anders dan de curatieve sector moeten wij op zoek naar private financiering. Een lastige opgave.’

Beens nam verder met interesse kennis van het feit dat het kabinet gaat werken aan een Arbovisie 2040. ‘Helaas richt men zich daarin op werknemers, waardoor een grote poel werkenden, zoals ZZP’ers buiten beeld blijven. Er is wel aandacht voor de sociale zekerheidsregelingen voor deze groep, organiseer dan ook arbeidsgerelateerde zorg voor álle werkenden.’

Lees het volledige bericht op www.medischcontact.nl