NVAB ondertekent intentieverklaring rookvrije zorg

19 november 2020

Samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg ondertekende de NVAB woensdag 18 november jl. de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap. Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.

Staatssecretaris Paul Blokhuis bij het ondertekenen: “Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben.”

Tijdens de online bijeenkomst gisteren tekenden de vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen de intentieverklaring waarin zij aangeven zich in te zetten voor een rookvrije zorg. Dit houdt onder andere in: rookvrije terreinen, niet-roken beleid voor medewerkers en goede stoppen-met-rokenzorg voor patiënten. De aansluitende partijen komen vanuit het hele spectrum in zorg en welzijn: van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang.

Intentieverklaring Maak de zorg rookvrij

Download de intentieverklaring

Zie ook: www.rookvrijezorg.com

Rookvrij werken

Wil je als bedrijfsarts weten hoe je kunt helpen om organisaties rookvrij te maken? Kijk dan voor tips en informatie in de wegwijzer Rookvrije Organisatie op www.rookvrijwerken.nl. Je vindt bijvoorbeeld bij 'Je kennis vergroten' wat je al in 5 minuten kunt doen.

Wegwijzer Rookvrije Organisatie