NVAB en OVAL vragen SZW om langer uitstel beroepsgerichte keuringen

18 mei 2020

Op 23 april besloot staatssecretaris Tamara van Ark vanwege COVID-19 tot het tijdelijke vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee verleende zij voor specifieke beroepen tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen in het kader van certificatie of persoonsregistratie. Hieronder vallen ook beroepsgerichte keuringen, waar bedrijfsartsen nauw bij betrokken zijn. 

De huidige vrijstellingsperiode loopt tot 1 september 2020, met als uitgangspunt dat hercertificatie vanaf 1 juli a.s. weer volgens de gebruikelijke procedures uitgevoerd kan worden. In juli en augustus volgt dan, naast de reguliere keuringen, een inhaalslag voor uitgestelde keuringen, zodat vanaf 1 september iedere certificaathouder weer kan beschikken over een geldig certificaat. 

OVAL en de NVAB vinden het niet realistisch om deze klus in slechts twee maanden, en dan ook nog in hoogzomer, te klaren. Daarom vroegen zij de staatssecretaris gezamenlijk om een aanvullende uitsteltermijn van drie maanden voor de groep waarvoor eerder uitstel is verleend en de groep waarvan het certificaat tussen 1 juli en 1 september verloopt. 

Bekijk de brief aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid