NVAB Burgerpenning 2019 voor Carin de Brouwer

23 mei 2019

Preventie is veelbesproken. Echt een ‘hot topic’. Al jaren. In de maatschappij, bij de overheid en in de gezondheidszorg. De daad bij het woord voegen blijkt echter moeilijk. Ook bij ons in de bedrijfsgezondheidszorg viert het medisch biologische model nog altijd hoogtij. Terwijl aan alle kanten geluiden klinken dat de meeste winst nu te behalen is met een preventieve benadering. 

Van medisch-biologisch naar biopsychosociaal

Carin de Brouwer ontvangt de Burgerpenning 2019Carin de Brouwer, onderzoeker en docent in Maastricht, verdiepte zich in de mogelijkheden van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), om te komen tot een paradigmashift van het dominerende medisch-biologisch model naar het biopsychosociale model en de mogelijkheden om jonge dokters en geregistreerde specialisten in arbeid en gezondheid bekend te maken met dit gedachtengoed. 

De commissie die de inzendingen voor de Burgerpenning beoordeelt, vond dit vanuit conceptueel oogpunt zeer interessant. Het proefschrift biedt namelijk perspectief op een radicaal ander type bedrijfsgezondheidszorg met collectieve preventie en duurzaam functioneren als sleutelelementen. Het onderzoek laat zien dat het onder bedrijfsartsen nog sterk prevalerende medisch biologische model een preventieve benadering in de weg staat, en dat omgevings- en persoonlijke factoren belangrijk zijn bij het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Ook onderzocht de promovendus het effect van een trainingsprogramma bij professionals en bij geneeskundestudenten. Daaruit blijkt dat het programma kennis en houding in beide groepen verbetert. Vooral bij de studenten neemt ook de vaardigheid toe. Er worden voorstellen gedaan voor het verbeteren van het biopsychosociale model.

Het proefschrift is hiermee waardevol voor ontwikkelaars binnen de bedrijfsgezondheidszorg, maar ook voor de bedrijfsartsen die proberen om ons vak goed in de geneeskunde-opleidingen te positioneren. Het verdient de aanbeveling voor alle bedrijfsartsen om in ieder geval de samenvatting te lezen als startpunt voor reflectie op het eigen handelen als biopsychosociaal medicus.

De NVAB feliciteert Carin de Brouwer van harte met de Burgerpenning 2019 voor haar proefschrift ‘Towards a paradigm shift in occupational health; the potential of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for preventive practice, research and education’

  1. ‘Toekenning van de Burgerpenning/Zielhuispenning’ (CBZ)