Nieuws: ABS-artsen toolkit (KNMG)

23 juli 2020

In het kader van een goede fysieke en mentale gezondheid van artsen, lanceert de KNMG de ABS-artsen toolkit. Hierin vinden artsen en zorgorganisaties producten die bijdragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat, waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. En verslaving als ziekte wordt behandeld. Onder meer onderstaande producten vind je in de toolkit.

Beleid maken met voorbeeldbeleid

Het bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik en verslaving binnen de organisatie begint bij duidelijk beleid en het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid. In de ABS-artsen toolkit kunt u een beleidsplan met daarbij behorende handreiking en communicatieplan downloaden. 

Herken de signalen met de e-learning

Hoe herkent u problematisch middelengebruik en verslaving bij uw collega-arts? Wat is uw rol als u iets vermoedt? En wat zijn de ervaringen van collega-artsen met deze ziekte? Dit soort vragen worden beantwoord in de e-learning ‘Verslaving onder artsen – zo herken je de signalen van problematisch middelengebruik en verslaving’ op Medisch Contact (1 accreditatiepunt).

Animatie: hoe maak je het bespreekbaar?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste artsen (97%) een vermoeden bespreekbaar willen maken. 80% van de artsen geeft aan te willen leren hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan. In de animatie van ABS-artsen wordt in verschillende stappen uitgelegd hoe u dit kunt doen. De handigste tips zijn uitgewerkt op informatiesheets.

Lees ook meer over vroegsignalering alcoholproblematiek op de projectpagina