Nieuwe richtlijn slechthorendheid en tinnitus nu beschikbaar

19 mei 2020

Slechthorendheid en tinnitus zijn veel voorkomende hoorproblemen. Werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus hebben meer last van vermoeidheid na het werk en zijn vaker ziek of afwezig in verband met stressgerelateerde klachten.

In deze nieuwe richtlijn vind je als bedrijfsarts aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus. Jouw begeleiding en advies volgens deze richtlijn draagt eraan bij dat de werkende zo goed mogelijk kan blijven functioneren en participeren bij het werk.

De richtlijn is gestructureerd volgens het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) en biedt een internationaal geaccepteerd theoretisch kader voor de beschrijving van participatieproblemen in relatie tot gezondheidsproblemen. Je krijgt praktische handvatten voor interventies om functionele mogelijkheden te verbeteren en werksituaties en persoonlijke factoren te beïnvloeden. De hulp die audiologische centra kunnen bieden vind je uiteraard ook in de richtlijn.

Het ontwikkelen van de richtlijn kon worden gerealiseerd in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gefinancierd en bij TNO geplaatst onderzoeksprogramma. SZW en TNO hebben geen invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Naar de richtlijn