Nieuwe regels uitwisseling medische gegevens

24 november 2017

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens. Alle zorgverleners krijgen te maken met nieuwe toestemmingseisen en een informatieplicht. Zorginstellingen en zelfstandig werkende zorgverleners daarnaast met nieuwe regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen. De wet is in werking getreden op 1 juli 2017 en wordt gefaseerd ingevoerd.

Elke zorgverlener is vanaf juli 2017 verplicht om zijn cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. De zorgverlener moet ook eerst toestemming aan de cliënt vragen voordat medische gegevens van de cliënt via een elektronisch uitwisselingssysteem aan andere zorgverleners, waar deze cliënt ook onder behandeling is, beschikbaar mogen worden gesteld. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en, verzekeringsartsen mogen geen toegang tot patiëntgegevens krijgen via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Het ministerie van VWS heeft twee factsheets gemaakt over de inhoud van de wet en de gefaseerde invoering:

Lees verder op de KNMG-website