Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale geneeskunde

9 maart 2017

De afgelopen drie jaar werkten de drie sociaal geneeskundige verenigingen KAMG, NVVG en NVAB aan verdere professionalisering van de opleiding tot sociaal geneeskundige. Dit gebeurde in het kader van het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen en werd mede mogelijk gemaakt door het College Geneeskundig Specialismen.

In de eerste fase zijn KOERS (Kwaliteitsvisie Opleiding en Raamplan Sociale Geneeskunde) en het kwaliteitskader ontwikkeld. Vervolgens zijn de drie beroeps-/wetenschappelijke verenigingen aan de slag gegaan met een handreiking voor praktijkopleiders en de Landelijke Opleidingsplannen (LOP). Deze LOP’s zijn eind 2016 aangeboden aan het CGS.

In de laatste fase zijn er pilots uitgevoerd met KOERS en het kwaliteitskader en is er een professionaliseringsplan voor praktijkopleiders ontwikkeld. 2017 staat in het teken van de implementatie, zodat de opleidingen ‘nieuwe stijl’ in de komende jaren van start kunnen gaan.

Graag presenteren de drie sociaal geneeskundige verenigingen op 31 mei 2017 de resultaten van afgelopen periode en delen zij met de deelnemers de plannen voor de implementatie.

Meer informatie over programma en de locatie (Utrecht) volgt.

Lees verder: