Melden beroepsziekten: test met nieuw stappenplan

11 augustus 2014

Melden beroepsziekten: test met nieuw stappenplan

Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Bedrijfsartsen hadden behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de criteria voor het vaststellen van beroepsziekten. Daarnaast is het nieuwe stappenplan erop gericht om preventieve activiteiten ter voorkoming van beroepsziekten op gang brengen. Het voorkómen van beroepsziekten is het uiteindelijke doel.

Bij het nieuwe stappenplan is een achtergronddocument ontwikkeld met bij elke stap een toelichting, de belangrijkste aandachtspunten, de mogelijke hulpbronnen die geraadpleegd kunnen worden. Ook zijn een aantal casussen ter illustratie toegevoegd. Het stappenplan ondersteunt bij het verzamelen en ordenen van informatie, het verhelderen van het beslissingsproces (wel of geen beroepsziekte?), en het op gang brengen van preventieve activiteiten. Het NCvB verwacht dat het stappenplan nu behulpzamer is voor bedrijfsartsen.

Hoe het nieuwe stappenplan in de praktijk bevalt wordt september onderzocht door het in de praktijk te laten testen door bedrijfsartsen.

Voor meer informatie: Dr. Julitta Boschman (NCvB) j.s.boschman@amc.nl