Manifest Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid

8 juni 2021

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid, professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in Nederland. Preventie is het uitgangspunt. Artsen M&G  signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

Met het manifest: ‘Zet volksgezondheid op nummer 1’ vraagt KAMG nadrukkelijk aandacht voor de rol van de arts Maatschappij + Gezondheid in de gezondheidszorg en de bekostiging van hun opleiding.

Lees het manifest op www.kamg.nl