Maatwerk nodig voor mensen met kanker

19 april 2017

Eén op de vier mensen met kanker verliest zijn baan. Een grote groep mensen wil graag terugkeren naar werk en daarvoor is maatwerk nodig. In een uitzending van BETER (BNR) lichtten David Bruinvels en Tomas Rejda, beiden bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, samen met Ragna van Hummel (Return) toe hoe mensen met kanker beter begeleid kunnen worden.

Kanker kent een bijzonder grote variatie in ziektebeelden, behandelingen en prognoses. Daarbij kan eenzelfde behandeling  heel verschillend uitpakken qua resultaat, bijwerkingen en late effecten. Kanker wijkt af van andere chronische aandoeningen, omdat de behandeling veelal ziekmakend is, en het herstel niet goed voorspelbaar en er vaak angst is voor een recidief. Ook kent de ziekte kanker nog vaak een stigma op de werkplek. Maatwerk is essentieel bij behoud en terugkeer naar werk bij mensen met kanker.

De NVAB ontwikkelde een richtlijn over ‘Kanker en Werk’ met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. Een richtlijn op dit gebied was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici -ook bij bedrijfsartsen-, werkgevers/­leidinggevenden en werknemers leidt regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeids­participatie van mensen die voor kanker worden of zijn behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben, en gaat er onnodig veel menselijk kapitaal verloren.

De toepassing van de richtlijn start na de diagnose kanker, voordat de behandeling is gestart.  De richtlijn geeft handvatten voor diagnostiek van en interventies voor de meest voorkomende klachten bij en na kanker: vermoeidheid, psychische proble­men en cognitieve problemen. Daarnaast zijn ook aanbevelingen uitgewerkt voor de prognose voor werkhervatting en voor terugvalpreventie. Op 22 februari jl. is de richtlijn door de NVAB geautoriseerd en de publicatie volgt dit voorjaar.

In de uitzending van BETER (BNR) van 17 april jl. vertellen David Bruinvels, Tomas Rejda en Ragna van Hummel hoe de begeleiding en re-integratie van mensen met kanker verbeterd kan worden.

Luister naar het radiofragment:
https://www.bnr.nl/player/audio/10059209/10321349