Maatje groter (column Medisch Contact)

12 december 2019

Ik lees graag de columns van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Een paar weken geleden schreef hij een stukje over de arbeidsinspectie, officieel I-SZW. Hij vindt: de inspectie op arbeid moet een paar maten groter groeien. Hij verbaast zich erover dat het toezicht op onze financiële markt (AFM, DNB, accountantssector) zoveel beter is georganiseerd dan dat op onze arbeidsmarkt. Onafhankelijke toezichthouders met voldoende mensen en middelen aan de ene kant, tegenover een arbeidsinspectie die het werk niet aankan aan de andere kant. I-SZW krijgt er nu en dan geld bij maar het aantal opgelegde boetes daalt, terwijl de lijst met toezichtonderwerpen groeit. Heeft Kalshoven een punt?

Nou, dat dacht ik wel. Gezond en veilig werk vinden we heel belangrijk in Nederland. Deskundig advies daarover is bij wet geregeld (behalve voor de 1,2 miljoen zzp-ers, maar dat is een ander punt). We zijn een mooi land en hebben een mooi stelsel van wetten en regels. Aangeharkt. Hekje eromheen. Op papier klopt het als een bus. Werkgever en werknemer zijn SAMEN verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Want we zijn een polder. De basis van het hele stelsel is balans tussen zeggenschap en medezeggenschap. Nalevingsonderzoek van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) leert helaas dat het aan die basis al misgaat!

Lees de hele column