"Laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding"

4 juli 2018

Bijna 2500 jaar na dit advies van Hippocrates – de vader der geneeskunde – lanceren TNO & LUMC het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde: leefstijl als medicijn. 

Leefstijlziekten veroorzaken veel persoonlijk leed én kosten de maatschappij veel geld (1.7 miljard aan directe zorgkosten per jaar). Door deze aandoeningen te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Daarnaast zal de arbeidsparticipatie toenemen. Voor iemand die diabetes type 2 heeft wordt gemiddeld €130.000 kosten gemaakt. Ruwweg de helft betreft zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk. 

Leefstijlziekten zijn te voorkomen of te genezen door blijvende leefstijlverandering. Samen met partners onderzoekt TNO hoe met een optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden, en blijven. De NVAB steunt dit initiatief.

Een mooie taak voor bedrijfsartsen die preventief willen werken en daarmee werkend Nederland weer gezond maken of houden én de zorg toekomstbestendig.