KNMG publiceert handreiking over opnemen gesprekken door patiënten

25 oktober 2017

Veel artsen hebben er al mee te maken: een patiënt wil het consult graag opnemen. Mag dat zomaar? Wat zijn de risico’s van zo’n opname? Biedt het ook kansen in het kader van de behandeling? Om al deze vragen te beantwoorden, komt artsenfederatie KNMG met een handreiking. 

Om artsen te ondersteunen bij het goed integreren van het opnemen van gesprekken in de praktijk geeft de KNMG in de handreiking Opnemen van gesprekken door patiënten aan wat de regels zijn en hoe hiermee om te gaan.

Wat zegt de wet? 
Het is wettelijk toegestaan dat een patiënt geluidsopnames maakt van het gesprek met een arts. Hiervoor heeft de patiënt geen toestemming van de arts nodig (maar het komt de verstandhouding ten goede als de patiënt dit wel doet). De geluidsopname mag alleen gebruikt worden voor privédoeleinden. Denk aan het terugluisteren met een familielid of een andere betrokken zorgverlener. Openbaarmaking van de opname, bijvoorbeeld via social media, mag niet tenzij de als arts daar toestemming voor geeft. Voor beeldopnames gelden strengere regels. 
 
Open communicatie
Een open, uitnodigende communicatie met de patiënt kan heimelijke opnames voorkomen. Denk aan een aankondiging in de wachtkamer dat geluidsopnames zijn toegestaan, maar dat het prettig is dit vooraf te melden. Vervolgens kan samen worden bekeken welke behoefte de patiënt heeft en welke manier van informatieoverdracht hier het beste bij past.
 
Belangrijkste punten
  • Patiënten mogen volgens de wet een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen.
  • Zij hoeven dit niet vooraf te melden, maar het komt de verstandhouding ten goede als dit wel gebeurt. Ook de Nederlandse Patiëntenfederatie draagt dit uit.
  • Een open, uitnodigende houding van de arts verlaagt de drempel en kan heimelijke opnames voorkomen. Denk aan een aankondiging in de wachtkamer over het opnemen van gesprekken.
  • Zo ontstaat ruimte om samen te bespreken welke behoefte de patiënt heeft en welke informatieoverdracht hier het beste bij past. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een samenvatting van het gesprek aan het eind van het consult.
  • Openbaarmaking van een geluidsopname, bijvoorbeeld via sociale media, mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd.
Meer informatie