Interesse in second opinion van bedrijfsartsen beperkt (Medisch Contact)

17 december 2019

Twee jaar geleden ging de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO) van start. Werknemers kunnen daar een second opinion aanvragen als zij het niet eens zijn met het oordeel van hun eerste bedrijfsarts. Volgens projectmanager Dorothé van den Aker van de LPBSO is de mogelijkheid van een second opinion ‘bescheiden gebruikt’.

De LPBSO heeft beperkte informatie beschikbaar over de mate waarin en de reden waarom werknemers een second opinion aanvragen, omdat elke aanvraag via de eerste bedrijfsarts rechtstreeks wordt gestuurd naar een poolbedrijfsarts die de voorkeur van een werknemer heeft. Op basis van een uitvraag onder de artsen in de pool blijkt dat ‘communicatie en bejegening regelmatig een rol spelen bij de ontvangen casussen’, aldus Van den Aker. Er zijn volgens haar op basis van de nu beschikbare gegevens ‘geen eenduidige conclusies te trekken’ over de mate waarin de second opinions afwijken van het advies van de eerste arts.

Lees het volledige artikel op www.medischcontact.nl