Het preventief medisch onderzoek - Een wel heel vrijblijvende verplichting, artikel in NTvG

14 mei 2020

Werkgevers zijn al jaren verplicht hun werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden, maar in de praktijk doen ze dat lang niet allemaal. En willen de werknemers er wel aan?

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) verscheen deze week het artikel 'Het preventief medisch onderzoek - Een wel heel vrijblijvende verplichting' van Lara Harmans.

Bij de jaarlijkse peiling van de Inspectie SZW kwam naar voren dat slechts 33% van de 1173 aselect bezochte bedrijven die een contract met een arbodienstverlener hadden, in dat contract ook een PMO hadden opgenomen. Sterker nog: slechts 5% gaf aan dat er in het voorgaande jaar een PMO was afgenomen.

Deskundigen zijn niettemin voorzichtig positief over de toekomst van het PMO, mede vanwege de laatste wijziging van de Arbowet, waarin extra wordt ingezet op preventie. Daarnaast wordt preventie nu vaker vergoed door zorgverzekeraars.

 

Lees het artikel in NTvG (alleen voor abonnees)