Het grote grijze gebied: ziek melden of niet? (RTL Nieuws)

14 november 2019

Het is niet altijd even duidelijk of je je als werknemer kunt ziekmelden; hoe ziek is 'ziek genoeg'? Telt het ook als er niet iets strikt medisch aan de hand is?

RTL Nieuws ging op onderzoek uit en interviewde onder andere NVAB-voorzitter Gertjan Beens: "Het gaat eigenlijk niet om de vraag: ben jij ziek of niet. De officiële term die wij gebruiken is 'arbeidsongeschiktheid'. Dus voordat jij je ziek meldt, moet je zelf afwegen of je wel of niet in staat bent om je werk te doen. Daar kunnen per situatie verschillende antwoorden op zijn."

Bekijk zes voorbeeldsituaties en wat de rol van de bedrijfsarts is op rtlnieuws.nl