Goed voorbeeld doet goed volgen?

17 juli 2019

Onze sociaal-geneeskundige collega’s Maatschappij en Gezondheid (M&G) vinden dat VWS de volledige opleiding arts M&G zou moeten financieren, in plaats van enkele profielen zoals nu het geval is. De opleiding M&G wordt vernieuwd en aangepast aan de behoefte van de zorg van de toekomst. Zorg waarbij een andere balans tussen curatie en preventie zal bestaan. En waarbij aandacht voor de wisselwerking tussen individu en omgeving centraal staat.

De maatschappelijke belangen die in het geding zijn, vragen om een vorm van financiering los van private belangen. Overheidsfinanciering maakt structurele capaciteitsplanning mogelijk, in plaats van slechts een behoefteraming. De door de KAMG genoemde knelpunten gaan ook op voor de opleiding tot bedrijfsarts. Daarom steunen wij deze oproep van harte en hopen wij evenzeer dat het ministerie echt daad bij het woord voegt. Wellicht inspireert het het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om verantwoordelijkheid voor de opleiding tot bedrijfsarts te nemen.

Schep echte voorwaarden die ook in de toekomst zorgen voor voldoende en goed opgeleide sociaal-geneeskundigen, zodat voor goede preventieve gezondheidszorg; voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Meer lezen:

KAMG verzoekt VWS om bekostiging opleiding M&G (www.kamg.nl)

Artsen maatschappij & gezondheid vragen VWS geld voor opleiding (Medisch Contact)

NVAB: ‘VWS heeft een blinde vlek voor bedrijfsartsen’ (Medisch Contact)