Erelidmaatschap Willem van Mechelen

12 april 2018

Benoeming erelid prof. Willem van MechelenOp de Algemene ledenvergadering van 12 april kende de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het erelidmaatschap toe aan prof. Willem van Mechelen, vanwege zijn aanhoudende inzet en bijzondere verdiensten voor de sociale geneeskunde in het algemeen en de bedrijfsgeneeskunde in het bijzonder. In 2011 won van Mechelen al de Burgerpenning voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre.

Door de optelsom van grensverleggende werkzaamheden en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van sociale geneeskunde verdient prof. Van Mechelen deze bijzondere status binnen de NVAB.

In zijn speech benoemde NVAB-voorzitter Gertjan Beens zijn gedrevenheid voor sport- en bedrijfsgeneeskunde, waar prof. Van Mechelen een duurzame combinatie wist te maken. Van Mechelen heeft een indrukwekkende staat van dienst, met onder meer zijn promotie op ‘Aetiology and prevention of running injuries’, hoogleraarschap sociale geneeskunde en een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel.

De NVAB prijst zijn onvermoeibare inzet waarmee hij leefstijl binnen en buiten de bedrijfsgeneeskunde op de kaart zette en de aandacht vestigde op het belang van bewegen. Met belangrijke onderzoekslijnen op het gebied van het bewegingsapparaat, zoals graded activity, drukte hij zijn stempel op de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. Ook internationaal maakte hij naam met vele publicaties en lidmaatschappen van internationale organisaties en adviesorganen, waaronder de medische en wetenschappelijke expertgroep van het IOC. 

Prof. Van Mechelen is lid van de NVAB sinds 1 april 1988 en ging in 2017 met emeritaat.