Een arbeidsarts voor zzp’ers (Medisch Contact)

14 oktober 2020

De specialist arbeid en gezondheid ook voor wie niet in loondienst is

Arbeidsgerelateerde medische zorg zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor zzp’ers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het idee van zo’n arbeidsarts die in de eerste lijn opereert lijkt aan te slaan.

De KNMG presenteerde in juni 2018 ‘Zorg die werkt’, een visiedocument over de toekomst van arbeidsgerelateerde medische zorg. Het is een reactie op de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, een meer participatiegerichte definitie van gezondheid en de toename van het aantal zzp’ers. Naast adviezen over meer aandacht voor de factor arbeid, preventie en betere samenwerking met specialisten arbeid en gezondheid (bedrijfsarts en verzekeringsarts) zou arbeidsgerelateerde medische zorg voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen die niet in loondienst werken. Dit zou kunnen door een arbeidsarts die in de eerste lijn werkt.

Lees het artikel op www.medischcontact.nl (eerst inloggen)