De praktijk van praktijktesten: drie voorbeelden

28 april 2020

Regelmatig organiseert de NVAB een praktijktest. Daarmee zien we hoe een richtlijn werkt in de praktijk en wat eventueel nodig is om beter toepasbaar te zijn. Hoe kan zo’n praktijktest eruit zien en wat levert het op? Teddy Oosterhuis, richtlijnmethodoloog bij de NVAB, licht toe: “De afgelopen maanden was er veel animo voor deelname aan de praktijktesten voor de herziene richtlijn Contacteczeem, met 15 bedrijfsartsen, de nieuwe richtlijn Nachtwerk en gezondheid met 29 deelnemers en voor de herziene richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (LRS), ook met 15 deelnemers. Dankzij hun inzet kunnen we ervoor zorgen dat de richtlijnen nog beter aansluiten op de praktijk. De laatstgenoemde richtlijn is overigens een gezamenlijke richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij de ontwikkeling bij het Coronel Instituut ligt.”

Praktijktesten in soorten en maten

De praktijktesten voor de genoemde richtlijnen zijn allemaal op een andere manier opgezet en uitgevoerd. De opzet wordt afgestemd op het doel van de test en de haalbaarheid van de uitvoering van de test door de deelnemers. Allemaal zijn ze aangevuld met een commentaarronde.

Contacteczeem

Photo by engin akyurt on UnsplashTeddy: “Het opzetten en uitvoeren van een PMO kost meer tijd dan beschikbaar in een praktijktest. Daarom zijn voor de richtlijn Contacteczeem belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het opzetten en uitvoeren van een PMO Contacteczeem of een Handeczeemspreekuur in groepen geïnventariseerd. Bijzonder was dat het een van de deelnemende bedrijfsartsen wel lukte een Handeczeemspreekuur tijdens de testperiode op te zetten en uit te voeren. Met de resultaten van de test en de commentaarronde vulden we de richtlijn aan met praktische aanwijzingen over het opzetten en uitvoeren van een PMO en van een Handeczeemspreekuur.”

Nachtwerk

Photo by Ruchindra Gunasekara on Unsplash“Bij de nieuwe richtlijn Nachtwerk en gezondheid gingen de deelnemers aan de slag met scenario’s. We verwachtten namelijk dat bedrijfsartsen binnen de testperiode te weinig werkenden zouden zien die nachtwerk verrichten om de richtlijn goed te kunnen testen. De deelnemers beoordeelden individueel zes scenario’s die zij vervolgens in groepen bespraken. Alle onderdelen van de richtlijn, namelijk preventieve maatregelen, PMO en individuele begeleiding, kwamen daarbij aan bod. Na de praktijktest en de commentaarronde voegden we een Vragenlijst PMO toe met alle screeningsvragen. Ook kwam er informatie bij over de gezamenlijke besluitvorming met de werkende over het wel of niet (meer) uitvoeren van nachtwerk.”

Lage rugpijn en LRS

Lage rugpijn en LRS“De praktijktest voor de richtlijn Lage rugpijn en LRS zag er ook weer anders uit. Deze startte met een korte training over de inhoud van de richtlijn. Daarna is aan de deelnemers gevraagd om een korte periode volgens de herziene richtlijn te werken en voor consulten performance indicatoren bij te houden. Drie deelnemers aan de praktijktest hebben gegevens over in totaal 5 consulten verzameld. Vanwege de maatregelen naar aanleiding van de Covid-19 uitbraak kon de praktijktest niet verlengd worden. Hoewel minder dan gehoopt, kunnen ook de resultaten uit deze test belangrijke informatie opleveren om de richtlijn waar nodig te verbeteren. Of de richtlijn daarmee wordt aangepast, zal blijken na analyse van de resultaten.”

Publicatie richtlijnen

De richtlijnen Contacteczeem en Nachtwerk worden in mei en juni besproken door de autorisatiecommissie. De richtlijn Lage rugpijn en LRS volgt later. Na autorisatie worden de richtlijnen geschikt gemaakt worden voor publicatie op de website en in de NVAB richtlijnen-app. Uiteraard ontvangen leden daarover bericht.

Bekijk de NVAB-richtlijnen