Communicatietoolkit loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie

5 december 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart voor kleine werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie. Veel werkgevers hebben namelijk moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij zij zich er niet altijd van bewust dat ze verantwoordelijk zijn voor de re-integratie.

Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

In opdracht van het ministerie van SZW is een toolkit ontwikkeld. De toolkit helpt informeren over de veranderingen rondom loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie in 2020. Ook voor u als bedrijfsarts is de informatie nuttig en wellicht kunt u kleinere organisaties in uw portefeuille er ook mee helpen.

Download de toolkit