CAScode Corona Virus Ziekte 2019

30 maart 2020

Het is van het grootste belang te weten in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden bepaald door Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19). Onderscheid met andere aandoeningen is mogelijk door de ziekte een eigen code te geven in ons classificatiesysteem, CAS (Classificaties voor Arbo en SV). Besloten is om Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) de code R605 toe te kennen.

Vanaf 1 april 2020 behoren bedrijfs- en verzekeringsartsen deze code te gebruiken en waar mogelijk in de registratiesystemen in te voeren. 

Voor inhoudelijke vragen hierover kun je je rechtstreeks wenden tot Wim Otto (UWV). Contactgegevens vind je onderaan in deze aankondiging (pdf).