Beroepsziekten en belangrijke manco's in Nederland

10 oktober 2014

Ten onrechte denken veel mensen dat de risico's op beroepsziekten in Nederland wel meevallen, aldus bedrijfsarts Frank Jungbauer in het NTvG. Vergeleken met het verleden en vergeleken met het verre buitenland is in Nederland op de werkvloer inderdaad veel redelijk goed geregeld. Toch kan de schijn bedriegen. De ophef die ontstaat bij Defensie laat zien dat de arbeidsgezondheidzorg in Nederland niet goed genoeg is geregeld. Deze ophef valt samen met de publicatie van een advies van de SER over de arbeidsgezondheidszorg, dat 19 september jongstleden werd gepresenteerd.

De SER constateert een aantal belangrijke manco's in Nederland. In het uitgebreide conceptadvies worden onder andere genoemd: onvoldoende diagnostiek en behandeling van beroepsziektes; onvoldoende kennis en inzicht in de factor arbeid bij de reguliere zorg; onvoldoende toegankelijkheid van de arbeidsgeneeskundige zorg; en onvoldoende aandacht voor preventie.

De minister van Defensie ligt onder vuur. Deze zomer kwam steeds meer informatie naar buiten over te hoge concentraties zeswaardig chroom (Cr6+) waaraan onderhoudsmedewerkers van Defensie jarenlang zijn blootgesteld. Inmiddels is onrust ontstaan bij de ex-medewerkers en medewerkers van Defensie en komen daar claims van beroepsziektes binnen.

De vragen die de blootstelling aan Cr6+ bij Defensie oproept, maken duidelijk dat het SER-advies, met de aandacht voor verbetering van primaire, secundaire en tertiaire preventie van beroepsziekten, nu snel omgezet moet worden in echte daden. De Nederlandse arbeidsgeneeskundige zorg is dringend aan verbetering toe.

Lees Verder