Behouden vakgeschiedenis in 'Historisch Genootschap Arbeid en Gezondheid’

7 juli 2021

ELMA: collectie antieke medische boekenDe vereniging ELMA (Ex Libris Medicalibus Antiquis) beheert sinds 2015 een collectie antieke medische boeken vanuit de erven van de overleden bedrijfsarts dr. Jaap Boersma (1926-2012). Deze collectie met zo’n honderd medische boeken uit de periode 1590 – 1850 vind je bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) op Urk, naast de op medisch specialisme geordende collecties van TMGN. Zo zorgen TMGN en ELMA ervoor dat de evolutie van ons vakgebied bewaard en toegankelijk blijft.

Multidisciplinaire vereniging

Om deze geschiedenis met meer geïnteresseerden te kunnen delen, wil ELMA verbreden tot een multidisciplinaire vereniging. Een eerste peiling onder de beroepsverenigingen van professionals binnen arbeid en gezondheid laat zien dat daar belangstelling voor is en er ook al mensen actief zijn op historisch gebied. We ontvingen positieve reacties van de NVAB, de NVVG, de NVVK, de NVvA, BA&O en de Stichting ppm, en van individuele collega’s. 

Wat vind jij?

Daarover praten we graag in september verder met belangstellenden in een oprichtingsvergadering voor deze nieuwe vorm. Als voorlopige nieuwe naam hebben we gekozen voor 'Historisch Genootschap Arbeid en Gezondheid'. De deelnemers aan deze vergadering bespreken hoe het genootschap het best vorm kan geven aan:

  1. Behoud, toegankelijkheid en beheer van historisch materiaal
  2. Activiteiten zoals onderzoek, lezingen en publicaties 

Wees welkom en praat mee

Wil jij ook meepraten over het behoud van de historie van jouw vak en de beroepsvereniging zelf? Stuur dan een e-mail aan ELMA. Dan ontvang je de uitnodiging voor de vergadering in september.  

Meer over ELMA

ELMA is in 2015 opgericht door bedrijfsartsen Jurjen Breedijk, Piet Kroon en André Weel. Laatstgenoemde is ook lid van het bestuur van de Stichting Centrum Medisch Erfgoed en medisch-historische documentatie (SCME) die het TMGN beheert. Jurjen Breedijk en André Weel zijn de curatoren van de arbeidsgeneeskundige bibliotheek van het TMGN. Daar vind je handboeken, leerboeken, tijdschriften, onderzoeksrapporten, proefschriften, oraties, afscheidsredes en andere gedrukte literatuur en geschreven bronnen vanaf 1850 op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De NVAB ondersteunt de opbouw en het beheer van deze arbeidsgeneeskundige verzameling sinds 2016. De collecties zijn op verzoek in te zien en te raadplegen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via www.elma.nu. Daar vind je ook meer informatie over deze vereniging, de collectie en het witness seminar.

Witness Seminar - 2019

Het belangrijkste wapenfeit van de ELMA, naast de aankoop en het beheer van de hierboven genoemde Boersma-collectie, is de organisatie van het Witness Seminar, gehouden bij TMGN op 31 oktober 2019. Daarover valt meer te lezen in twee recente artikelen, gepubliceerd in TBV nummers 5 en 6/7 van 2021. Je kunt deze artikelen ook downloaden via de website van TMGN (pdf)