Bedrijfsgezondheidszorg van vitaal belang

16 april 2020

De Ministeries van SZW en van EZ en Klimaat ontvingen in april een gezamenlijke brief van verschillende partijen in de bedrijfsgezondheidszorg, waaronder de NVAB, over het belang van de dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarin maken we natuurlijk ook melding van onze rol bij het testen op corona in de zorg.

Bekijk de brief

Toevoeging na ontvangst reactie van SZW eind mei: Staatssecretaris Tamara van Ark spreekt haar bijzondere waardering uit voor de manier waarop arboprofessionals tijdens de pandemie paraat staan om werkgevers en werknemers deskundig te adviseren en ondersteunen: "Dat de inzet van arboprofessionals van groot belang is in deze tijd, lijdt geen enkele twijfel", schrijft zij. Ook is zij blij met het feit dat we de brief gezamenlijk hebben gestuurd. Aan het verzoek bedrijfsgezondheidszorg toe te voegen aan de lijst met cruciale beroepen zodat bedrijfsartsen ook gebruik kunnen maken van noodopvang, komt zij niet tegemoet. De beperkende maatregelen zijn inmiddels zover versoepeld zijn dat de in april geldende lijst cruciale beroepen geen praktische betekenis meer kent. Tenslotte geeft ze aan de open en constructieve samenwerking graag voort te zetten.

Lees de reactie van SZW