Gezocht: bedrijfsartsen voor zorgpaden ‘stoppen met roken’

23 februari 2021

Trimbos instituutEffectief stoppen met roken is soms een hele zoektocht. De weg naar stoppen met roken-zorg moet daarom inzichtelijker en gemakkelijker worden. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut op verzoek van het ministerie van VWS lokale ‘zorgpaden’. Een zorgpad maakt duidelijk wie op welk onderwerp in beeld komt bij stoppen met roken. 

Kans voor de bedrijfsarts

Gaandeweg het NVAB-project Rookvrije Organisatie blijkt dat het nog niet vanzelfsprekend is dat bedrijfsartsen roken ter sprake brengen. We helpen graag mee om het makkelijker te maken dat wel te doen. Goede voorbeelden en voorlopers zijn daarvoor heel belangrijk. Daarom bij deze de oproep om aan te sluiten bij een regioteam. De regioteams gaan uitzoeken wat een optimaal zorgpad SMR in een regio is met de al beschikbare middelen in die regio. Daarmee wordt duidelijk wie wat wanneer en hoe doet. 

Aan het einde van de rit kunnen de verschillende zorgverleners in de regio elkaar makkelijker vinden, weten zij wie waar verantwoordelijk voor is en hoe over te dragen. En hoe zij kunnen samenwerken om de roker zo goed mogelijk te motiveren en begeleiden naar een rookvrij leven.

Dus ben je bedrijfsarts in een van onderstaande regio’s en denk je graag mee over hoe we nog meer mensen kunnen helpen stoppen met roken? Meld je dan via e-mail aan bij het NVAB-projectteam Rookvrije Organisatie.

Deelnemende regio’s zijn:

  • Achterhoek Oost
  • Amsterdam Noord
  • Amsterdam Zuid
  • Amstelland
  • Gelderse Vallei
  • Friesland Zuidwest
  • Groningen (stad)
  • Kennemerland
  • Nijmegen
  • Rotterdam

 

Wegwijzer Rookvrije Organisatie

Over rookvrij werken