Bedrijfsartsen hebben veel belangstelling voor 'praktijktest melden beroepsziekten'

21 augustus 2014

Bedrijfsartsen hebben veel belangstelling voor 'praktijktest melden beroepsziekten'

Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Hoe dit nieuwe stappenplan in de praktijk bevalt, wordt in september getest. Na een oproep voor deelname aan de praktijktest hebben zich een kleine 200 bedrijfsartsen opgegeven.

Het stappenplan is herzien omdat bedrijfsartsen behoefte hebben aan meer duidelijkheid omtrent de criteria voor het vaststellen van beroepsziekten. Het nieuwe stappenplan is nu ook gericht op preventieve activiteiten ter voorkoming van beroepsziekten. Uiteindelijk doel is immers het voorkómen van beroepsziekten.

Voor meer informatie: Dr. Julitta Boschman (NCvB) j.s.boschman@amc.nl