Bedrijfsarts scoort beter voor omgaan met privacy (OVAL)

27 juni 2019

Bedrijfsartsen gaan steeds beter om met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van medewerkers die met een arbodienst te maken hebben. Werknemers zijn daar in toenemende mate tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos

Ipsos enquêteerde in opdracht van branchevereniging OVAL ruim 900 werknemers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Hierbij is de dienstverlening van zowel bedrijfsarts als casemanager tegen het licht gehouden. 

Vertrouwelijkheid

Over de gehele linie blijken werknemers net zo tevreden over de arbodienst als na eenzelfde onderzoek in 2016. Dat geldt ook voor het oordeel over de bedrijfsarts. Opvallend is wel dat de bedrijfsarts in toenemende mate wordt gewaardeerd op het gebied van privacy van werknemers, zoals bij het vertrouwelijk omgaan met medische gegevens. 83 procent van de onderzochte werknemers is hier ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over, terwijl dit in 2016 nog 73 procent was. Niet meer dan 3 procent van de dit jaar ondervraagde werknemers zei ‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ te zijn.

Over de onafhankelijkheid was 71 procent content tegenover 62 procent in 2016. Slechts 5 procent gaf aan ontevreden te zijn. Ook als het gaat om de duidelijkheid van de afspraken en het daadwerkelijk nakomen daarvan scoort de bedrijfsarts nu hoger.

Onafhankelijkheid

Ten slotte worden de gevolgen van de in 2017 vernieuwde Arbowet, waarin privacy en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts expliciet zijn opgenomen, meer en meer zichtbaar. “Gecertificeerde arbodiensten hebben hier veel aandacht voor”, aldus OVAL-directeur Petra van de Goorbergh. In lijn met de scores voor de bedrijfsarts steeg ook de tevredenheid over de manier waarop de casemanager met privacy omgaat. Werknemers zijn vooral te spreken over zijn of haar onafhankelijkheid: die nam toe van 49 naar 67 procent. Van de Goorbergh: “Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vragen om teamwork waarbij de krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld en ieder op zijn of haar deskundigheid wordt ingezet. Juist daarom is het goed om te zien dat ook deze mensen -die net als bedrijfsartsen gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim- op het aspect van privacy beter worden beoordeeld.”

Het gehele trendrapport van het klanttevredenheidsonderzoek vindt u bij OVAL

Bron: OVAL