Arts en dr. Google (TBV-online)

9 mei 2022

TBV-online - De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen? Bedrijfs- en verzekeringsarts Frank Brouwer doet aanbevelingen. Frank Brouwer is als NVAB-lid ook penningmeester van Kring Den Haag-Leiden en lid van de Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap

Brouwer schrijft in zijn bijdrage: "De wetenschappelijke waarde van informatie op het net is nogal wisselend. Hoe ga je hier als arts mee om? Afwijzen of negeren helpt in ieder geval niet of kan zelf averechts werken: het vertrouwen in de 'echte' dokter kan daardoor verminderen." Hij geeft drie aanbevelingen uit zijn praktijkervaring:

  1. Help de patiënt in zijn zoekproces
  2. Bespreek de informatie die de patiënt gevonden heeft
  3. Laat de informatie op internet behulpzaam zijn bij het beleid 

Lees het artikel op TBV-online voor toelichting op de drie aandachtspunten