Arboarts is geen synoniem voor bedrijfsarts!

26 februari 2018

Logo CIBGBedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door te voldoen aan verplichtingen in nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register opgenomen als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'. Het BIG Register is door iedereen te raadplegen.

Een arboarts is een basisarts, zonder verdere opleiding en zeker geen specialist. Als arbodiensten en verzuimbedrijven een arboarts inzetten/verhuren als bedrijfsarts is dat feitelijk misleidend. Als een brief ondertekend is met 'arts' of 'arboarts' dan kun je ervan uitgaan dat het geen bedrijfsarts is. 

Het is nauwelijks bekend dat de titel arboarts niet beschermd is en zelfs de overheid verslikt zich nog wel eens in de terminologie.

Is misbruik van de titel 'bedrijfsarts' strafbaar?

Zoals gezegd, de titel ‘bedrijfsarts’ is in Nederland wettelijk beschermd (Wet BIG). Misbruik ervan is strafbaar en tuchtrechtelijk laakbaar. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn de laatste jaren nogal wat gevallen van titelmisbruik gemeld. IGZ ziet daar strikt op toe en zal niet nalaten artsen die zich schuldig maken aan titelmisbruik te vervolgen, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Artsen die bedrijfsgeneeskundige taken verrichten zonder als bedrijfsarts geregistreerd te zijn, dienen zich in woord en geschrift te presenteren als ‘arts’, ‘basisarts’, of en als dat van toepassing is ‘arts in opleiding tot bedrijfsarts’. Daarover mag bij de cliënt/werknemer en de opdrachtgever geen misverstand bestaan.

Werknemers of werkgevers die constateren dat iemand de titel 'bedrijfsarts' onterecht hanteert, kunnen dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Een arts die constateert dat een collega een titel onterecht hanteert, wordt geacht dat te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Zoeken in het openbare BIG Register of een arts bedrijfsarts is, is heel eenvoudig en kan via deze link.